מדיניות פרטיות

מרץ 2023
כללי

אתר ״אלימות״ (להלן: האתר או אלימות) בבעלותם ובהנהלתם של ענבר יסעור וגילעד ביהרי (להלן: ״אנחנו״ או ״הנהלת האתר״). אנו מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותייך. מדיניות פרטיות זו (להלן: ״המדיניות״) מסדירה את האופן שבו האתר אוסף או מקבל מידע ממשתמשים באתר. כמו כן מדיניות זו מתארת את סוג המידע הנאסף, אופן השימוש בו, זכויות משתמש האתר בנוגע למידע וכן מידע חשוב אחר. מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש באתר (קישור לתנאי השימוש). על כן, הסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה על תנאיה.

המידע הנאסף

האתר אוסף מידע אישי ממשתמשים המדווחים על אירוע אלימות בלבד כחלק מדיווח על האירוע. המידע אותו אנו אוספים בעת הדיווח הוא: שמכם המלא, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וגילכם. כמו כן, האתר אוסף מידע שאינו אישי (להלן: ״מידע לא מזוהה״) ממשתמשים, באופן אוטומטי בעת השימוש באתר. נתוני השימוש עשויים לכלול מידע כגון:

האתר שומר את המידע האישי שלך במאגר המאוחסן בשרתי החברה .

השימוש במידע

השימוש במידע יעשה על פי מדיניות זו ועל פי הוראות כל דין, אך ורק למטרות המפורטות להלן:

השימוש במידע

במקרים הבאים האתר יעביר מידע אישי לצדדים שלישיים:

גישה למידע משתמשים

בעת השימוש והגלישה באתר, המשתמש מסכים לאיסוף או שמירה או שימוש במידע האישי שלו באופן המתואר במדיניות זו. 9. מסירת המידע האישי מהווה הסכמה של המשתמש לשימושים המתוארים במדיניות הפרטיות. במידה והמשתמש מסרב למסור מידע אישי, הוא אינו מחויב לעשות כן, אך הוא מבין ומקבל כי חלק משירותים המוצעים באתר לא יהיו זמינים עבורו או לחילופין חלק מהשירותים המוצעים באתר לא יפעלו כראוי.

תקופת שמירת המידע

האתר ישמור מידע אודותיך עד אשר תבקש להסיר את פרטיך מהאתר בהתאם להוראת תנאי השימוש. האתר ישמור את המידע לתקופה הדרושה להגנה משפטית ולמילוי מטרות מדיניות פרטיות זו.

זכויות במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א-1981 משתמשי האתר זכאים לעיין במידע אודותיהם ולבקש לתקנו במידת הצורך, וזאת בכל עת. אם בעקבות בקשתך לעיין במידע אודותייך מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזו יש להפנות להנהלת האתר באמצעות הדוא״ל (alimut.israel@gmail.com). מפעילי האתר יפעלו בהתאם להוראת כל דין ובתוך פרק הזמן הסביר הקבוע בדין על מנת להשלים את תיקון או מחיקת פרטי המידע הרלוונטיים.

שימוש בעוגיות (״Cookies״)

שינויים במדיניות פרטיות

אבטחת מידע

7. הנהלת האתר פועלת לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע״ז - 2017. אנו מתייחסים לנושא האבטחה ברצינות רבה ולכן עושים מאמצים רבים ומיישמים כלים ונהלים שונים על מנת להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח שהוא אינו נגיש לגורמים בלתי מורשים. כלים ונהלים אלה מצמצמים אמנם את הסיכון לפרצת אבטחה, אך עם זאת אינם מספקים ביטחון מוחלט. עליך לדעת כי העברת מידע באינטרנט טומנת בחובה סיכונים, וכן ישנו סיכוי שגורמים אחרים יצליחו למצוא דרך לעקוף את אמצעי האבטחה שלנו. אי לכך, אנו לא יכולים להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשית למידע השמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת שלך איתנו. כאשר אתה משתמש באתר או בשירותים אתה עושה זאת על דעתך ובאחריותך בלבד, ולכן אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות כאשר אתה משתמש באלו ובוחר לשתף מידע אישי.

סמכות שיפוט והדין חל

יצירת קשר

בכל שאלה ובקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות ל alimut.israel@gmail.com